www.adwokat.pl

 
Regulamin

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Użytkownik potwierdza,
że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie punkty.


A. Zlecenie usługi:

1. Zlecenie usługi dokonywane jest w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.adwokat.pl
2. Po dokonaniu zlecenia zakładane jest automatycznie konto i wysyłana e-mailem, fax'em lub pocztą, faktura pro-forma niezbędna do wniesienia opłaty.
3. Wpłatę należy dokonać w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury pro-forma.
4. Do chwili dokonania zapłaty, zlecone usługi pozostają nieaktywne. Wpisane informacje są widoczne tylko dla zlecającego.
5. Zlecający w każdej chwili może modyfikować swoje dane, posługując się wprowadzonym wcześniej loginem i hasłem.

B. Uruchamianie konta

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą stwierdzenia przez administratora serwisu www.adwokat.pl, że powyżej opisana kwota została uregulowana (otrzymanie wyciągu bankowego)
2. Konto zostaje aktywowane. Do klienta przesyłane są pełne dane potrzebne do administrowania swoim kontem internetowym.
3. Faktura ostateczna będzie wystawiona i wysłana po otrzymaniu pisemnego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Stosowny formularz wysyłany jest razem z fakturą pro-forma.
4. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, chyba że strony postanowią inaczej.
5. Konto www i e-mail może być w każdej chwili rozszerzone do pakietu e-mail + www. Opłata będzie naliczona tak jak za osobne konta do końca wcześniej opłaconego okresu.
6. Konto pozostanie aktywne przez 14 dni po upływie opłaconego okresu. Po tym okresie konto zostanie zablokowane, a w serwisie będą widoczne tylko dane podstawowe (na prawach użytkownika konta bezpłatnego).
7. Jeżeli kolejna wpłata wpłynie w w/w okresie konto pozostanie aktywne przez rok, od daty zakończenia poprzednio opłaconego okresu. W przypadku zapłaty po tym terminie konto będzie uaktywnione na rok od dnia otrzymania wyciągu bankowego.

C. Postanowienia ogólne

1. Serwis www.adwokat.pl przeznaczony jest dla adwokatów, główną jego funkcją jest prowadzenie Bazy Teleadresowej, wszelkie wpisy nie związane z tym zawodem zostaną usunięte.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy serwerów...)
3. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych : Zamieszczone dane można w każdej chwili samodzielnie modyfikować lub też usunąć. Aby dokonać takie zmiany konieczna jest znajomość własnego hasła.
4. Zapomniane hasło można odzyskać korzystając z formularza na stronie www.adwokat.pl, konieczna jest do tego znajomość login'u, lub też kontaktując się telefonicznie, należy wtedy podać swoje dane, NIP, numer klienta i odpowiedzieć na pytanie kontrolne określone przy zawieraniu umowy.
5. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia stron www ( bez zwrotu wniesionych opłat ) zawierających treści : sprzeczne z polskim prawem, powszechnie uznawane za obraźliwe, ...
6. Osoby zamieszczające wpisy na stronie www.adwokat.pl , upoważniają administratora serwisu do przechowywania ich w bazie danych serwisu.
7. Administrator serwisu www.adwokat.pl nie odpowiada za ewentualny brak dostępu do serwisu spowodowany awarią lub pracami technicznymi na łączach internetowych.
8. Regulamin jest ważny do odwołania.

 

powrót ...

 
Szukam adwokata
Zaloguj się
Info
Zamów